לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

צוואה בלתי חוקית

כל אדם רשאי לקבוע את חלוקת רכושו באופן הרצוי בעיניו לאחר מותו, ולעשות זאת בחופשיות כמעט מוחלטת. עם זאת, קיימות מספר הגבלות התוחמות חופש זה, הגבלות הנצרכות מסיבות שונות. בין ההגבלות המנויות בחוק נמצאת ההגבלה הפוסלת צוואה בלתי חוקית, ובמאמר זה נרחיב מעט אודות סוג צוואה זה.

מהי צוואה בלתי חוקית

סעיף 34 בחוק הירושה קובע כי: "הוראת צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי – בטלה". להלן נרחיב מעט בכל אחת משלושת הצוואות הללו.

 

צוואה בלתי מוסרית

צוואה בלתי מוסרית הינה צוואה המכילה הוראה או תנאי אשר אינו מוסרי. ההגדרות להוראה בלתי מוסרית הינן מעומעמות, כפי שמתבקש, וקשה לקבוע גבול ברור למושג זה. הגדרת צוואה כצוואה בלתי מוסרית מתייחס הן למקרים בהם הצוואה מכילה הוראות או תנאים שאינם מוסריים ("רק אם תהיה מובטל לשארית חייך תוכל לזכות בחלקך בעיזבון" למשל), והן למקרים בהם מימוש הצוואה יביא למצב שאינו מוסרי כגון נתינת חלק מהעיזבון לאדם אשר פגע במצווה.

צוואה בלתי חוקית
צוואה בלתי חוקית

צוואה בלתי אפשרית

בדומה לצוואה בלתי מוסרית, גם ההגדרה לצוואה בלתי אפשרית אינו ברור באופן חד, והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט במידה רבה. עם זאת, יש להדגיש כי הגדרת צוואה כצוואה בלתי אפשרית מתייחס למקרים בהם הפעולה אינה אפשרית בשום אופן, ולא במקרים בהם הפעולה אינה אפשרית בזמן זה בלבד, או לאור סירובו של אחד הצדדים לשתף פעולה.

 

צוואה בלתי חוקית

צוואה בלתי חוקית מתייחסת לכל הצוואות אשר ההוראות הנאמרות בה אינן חוקיות, ובסוג צוואה זה נרחיב בהמשך המאמר.

 

דוגמאות לצוואה בלתי חוקית

הדוגמה הנפוצה ביותר לצוואה בלתי חוקית, הינה במקרים בהם המצווה דורש מאחד היורשים לבצע מעשה בלתי חוקי בכדי לזכות בחלקו בעיזבון. כמובן שלא יעלה על הדעת שהחוק יאפשר דבר שכזה ודינה של צוואה מעין זו להיבטל.

עם זאת, ישנם מקרים נוספים בהם ניתן להגדיר את הצוואה כצוואה בלתי חוקית, למשל כאשר המצווה מבקש לבצע פעולה שאינה חוקית בצוואתו, למשל להוריש רישיון אישי (רישיון נהיגה למשל) או להוריש ליורש אחר יורש אחר יורש (מותר להוריש ליורש אחר יורש אחד בלבד). במקרים אלה, בקשתו של המצווה היא לבצע מעשה שאינו מותר על פי החוק, וצוואתו מוגדרת כצוואה בלתי חוקית.

 

מה דינה של צוואה בלתי חוקית?

בדומה למקרים אחרים של צוואות פגומות, בית המשפט יכול להכריע באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. ביטול הצוואה כולה. במצבים אלה רואים את הצוואה כאילו לא התקיימה מעולם וחוזרים לצוואתו הקודמת של המצווה. במידה וזוהי צוואתו הראשונה, מתייחסים למקרה כאילו לא נכתבה צוואה כלל, ומחלקים את עיזבונו על פי החלוקה האמורה בחוק הירושה לאדם שלא כתב צוואה.
  2. ביטול ההוראה הלא חוקית בלבד. במצב זה מקיימים את שאר חלקי הצוואה ומחלקים את הנכסים המופיעים בהוראה הבעייתית בין יתר היורשים או בין יתר הזוכים בצוואה.

 

מתי נבחרת כל אחת מהדרכים?

רצונו של בית המשפט הוא לקיים את דברי הנפטר באופן המלא ביותר. לעיתים, פסילת סעיף אחד מסעיפי הצוואה עקב היותו בלתי חוקי או בלתי מוסרי עשויה לפגום באופן מהותי במילוי רצונו של המצווה, ובמצבים אלה פסילת הצוואה כולה היא האפשרות התואמת ביותר את רצון המצווה. מנגד, ישנם מקרים בהם ניתן לפסול סעיף מסוים (או מספר סעיפים) ובכל זאת לקיים את יתר הצוואה, במיוחד במקרים בהם הסעיף הפסול אינו מהותי.

חשוב לדעת כי לעיתים ריבוי של סעיפים פסולים – אף אם הם סעיפים שוליים – עשוי להציג בפני בית המשפט עדות אופי על אופיו של המצווה, ולהביא את בית המשפט להכריע כי המצווה לא היה כשיר לצוות בעת עריכת צוואתו וממילא הצוואה בטלה.

 

צוואה שאינה אחת מדרכי הצוואה

ניתן להרחיב את המושג צוואה שאינה חוקית אף לצוואות שנכתבות שלא על פי אחת מן הדרכים האמורות בחוק. חוק הירושה מפרט ארבע דרכים לכתיבת צוואה, וכל צוואה שאינה כתובה באחת מן הדרכים הללו מוגדרת כצוואה בלתי חוקית. הדרכים הכשרות לכתיבת צוואה הינן:

  • צוואה בפני רשות – צוואה בה המצווה מציג את צוואתו באופן מילולי או באופן מודפס בפני רשות משפטית (שופט, רשם, דיין, רשם לענייני ירושה או עורך דין נוטריון) והם מאשרים בחתימתם כי זוהי צוואת המצווה וכי הוא הצהיר זאת בפניהם.
  • צוואה בעדים – בצוואה מסוג זה המצווה מציג את צוואתו הכתובה בפני שני עדים כשרים ומצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. לאחר מכן העדים חותמים על מסמך הצוואה ומצהירים כי זוהי צוואת המצווה וכי הוא הצהיר וחתם על כך בפניהם.
  • צוואה בכתב יד – צוואה מסוג זה צריכה להיעשות בכתב ידו של המצווה בלבד, ללא שילוב של תוכן מודפס.
  • צוואת שכיב מרע – צוואה זו נועדה למצבים בהם המצווה אינו יכול לכתוב צוואה באחת מן הדרכים הקודמות עקב דחיפות הנסיבות – המצווה מוגדר כחולה שכיב מרע או שהוא רואה עצמו מול פני המוות. בצוואה מסוג זה המצווה אומר את צוואתו באופן מילולי לשני עדים, ואלו צריכים לכתוב את דבריו בהזדמנות הראשונה ולהפקיד זיכרון דברים זה אצל הרשם לענייני ירושה. במידה וחלף חודש מתום הנסיבות שהצדיקו את כתיבת הצוואה באופן זה, והמצווה עדיין חי – הצוואה בטלה.

כפי שפתחנו, כל צוואה אשר אינה נעשית באחת מארבעת הדרכים המנויות לעיל – מוגדרת כצוואה בלתי חוקית ודינה להיבטל. דוגמה נפוצה למקרים מעין אלה היא צוואה הקרויה "צוואה חזותית". צוואה זו הינה צוואה המוקלטת ומוסרטת בלבד, ואינה כתובה על דף. מכיוון שצוואה זו אינה כתובה באחת מארבעת הדרכים המוכרות בחוק היא מוגדרת כצוואה בלתי חוקית והיא אינה קבילה בעיני החוק.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

סוגי צוואות

סוגי צוואות במדינת ישראל קיימים מספר סוגי צוואות, כשלכל אחת מהן יש פרוטוקול ותוקף אחר. לפני עריכת צוואה שלכם או של קרובי משפחה כדאי לקרוא

צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך בה יכול האדם לומר את אשר על ליבו ולחלק את רכושו כראות עיניו. עריכת צוואה הדדית של שני בני הזוג יחד, מביעה