עורך דין צוואות וירושות

צוואה היא הביטוי המובהק לרצונו החופשי של המצווה, ובה יכול הוא לומר את אשר על ליבו בצורה הגלויה והשלמה ביותר. עולם הצוואות הוא רחב ומורכב, וקיימים בו סעיפים ותתי סעיפים רבים, אשר חשוב לדעת בבואנו לכתוב צוואה באופן עצמאי או באמצעות עורך דין צוואות וירושות. במאמר זה נסקור בקצרה את עולם הצוואות, אילו סוגי צוואות קיימים, מהי צוואה פגומה, האם ניתן לתקנה, כיצד מומלץ לכתוב צוואה ועוד.
מעוניינים בייעוץ ראשוני ללא עלות?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

יסוד הצוואה– רצון המצווה

בפתח המאמר עלינו להתייחס ליסוד הבסיסי ביותר עליו מושתת כל עולם הצוואות. צוואה נועדה לבטא את רצונו החופשי והמוחלט של המצווה, וכל צוואה אשר אינה מבצעת שליחות זו מועלת בתפקידה. השופט אהרון ברק התייחס לנקודה זו באומרו שגוף הצוואה משול לגוף האדם, ורצון המצווה משול לנשמה. כשם שתפקידו של הגוף הוא לבטא ולממש את הנשמה, כך גוף הצוואה נועד לבטא ולממש את רצון המצווה, ובמקרים בהם נראה שאין היא מבטאת את רצון המצווה – הרי שעל בית המשפט להתערב ולתקן זאת.

ארבעת סוגי הצוואות - החוק בישראל מכיר בארבעה סוגי צוואות:

צוואה בעדים - צוואה בעדים הינה הצוואה המוכרת ביותר, בה מציג המצווה את צוואתו בפני שני עדים כשרים, והם חותמים עליה ומעידים בחתימתם כי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו, וכי היא נערכה על פי רצונו החופשי בלבד.

פרטי צוואה בעדים - צוואה בעדים צריכה להיות צוואה כתובה בכתב יד או בדפוס (לגבי צוואה מוסרטת נתייחס בהמשך), וצריכים להופיע בה: תאריך החתימה, שמות העדים ותוכן הצוואה. מומלץ שהעדים יחתמו בכל דף מדפי הצוואה, אולם הדבר אינו הכרחי. ישנה חשיבות לכך שהעדים יהיו נוכחים יחד במעמד החתימה, כיוון שעדותם מתייחסת באופן הדדי מסוים זה לזה.

מי כשרים להעיד?

צוואה בעדים צריכה להיחתם על ידי שני עדים כשרים, קרי - בוגרים (מעל גיל 18), אשר אינם מוגדרים כפסולי דין (למשל לוקים במחלת נפש). בנוסף, אסור לאדם לשמש בעד כצוואה במידה והוא או בן זוגו נהנים מהצוואה (באופן ישיר או באופן עקיף). הוראה בצוואה המתייחסת לאחד העדים בה – בטלה, ולעיתים הדבר עשוי להביא לפסילת הצוואה כולה.
צירוף לעדות עורך דין לצוואות וירושות - אנשים רבים בוחרים לצרף עורך דין צוואות וירושות על מנת שהלה ישמש כעד בצוואתם. לצעד זה ישנם שני יתרונות מרכזיים:
1. עורך דין המתמצא בעולם הירושות יודע על אילו דברים יש להקפיד בעריכת הצוואה, וידע להזהיר על כל דבר שעשוי ליצור בעיות עתידיות – הן בשלב הכתיבה והן בשלב החתימה הסופי.
2. חתימתו של עורך דין צוואות וירושות מוסיפה אמינות ומהימנות לכשרות הצוואה, היות ומדובר באיש מקצוע המכיר את הפרטים הרבים, דבר אשר יקשה על מערערים עתידיים לפסול את הצוואה. חתימתו של עורך הדין לצוואות וירושות מבטיחה כי עורך הדין ווידא כי המצווה היה צלול בדעתו והיה כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה.

צוואה בפני רשות

בצוואה זו מציג המצווה את צוואתו בפני רשות משפטית, והיא מאשרת בחתימתה את כשרות הצוואה, ומעידה כי זוהי צוואת המצווה וכי היא נערכה על פי רצונו החופשי בלבד. סוג צוואה זה נחשב לסוג החזק ביותר, היות והוא קיבל אישור מגוף רשמי ומקצועי לכך שהצוואה נערכה כתקנה, וכי המצווה היה כשיר לצוות (עוד נרחיב על מושג זה בהמשך).
פרטי צוואה בפני רשות
החוק מכיר בארבעה גופים היכולים לשמש כרשות:
- שופט או רשם של בית המשפט.
- הרשם לענייני ירושה.
- חבר בית דין רבני.
- עורך דין נוטריון.
את הצוואה ניתן לומר בעל פה בפני הרשות והרשות תכתוב ותקריא את הצוואה בפני המצווה, או להציג באופן כתוב תוך הצהרה בפניהם כי זוהי צוואתו.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד אינה דורשת גורם חיצוני אשר יאשר את צוואתו של האדם, ועל כן היא אינה זוכה לאמינות רבה מצידו של בית המשפט, וקל באופן יחסי לערער על תקפותה ואמינותה. מנגד, סוג צוואה זה עשוי להתאים במצבים בהם המצווה אינו רוצה שאיש יידע את תוכן צוואתו מסיבות שונות. בצוואה זו על המצווה לכתוב את כולה בכתב ידו (ללא שילוב של דברים מודפסים), ועליה להכיל את תאריך עריכת הצוואה ואת תוכן חלוקת הרכוש הרצויה בעיני המצווה. 

צוואה בעל פה

צוואה בעל פה, הקרויה גם צוואת שכיב מרע, הינה צוואה הנעשית במצבי חירום בהם המצווה רואה עצמו מול פני המוות או מצוי על ערש דווי. במצבים בהם המצווה אינו יכול לכתוב צוואה באחת משלושת הדרכים שפורטו לעיל, באפשרותו לומר את תוכן צוואתו באופן מילולי לשני עדים, והם יכתבו את דבריו בהזדמנות הראשונה בזיכרון דברים. 

פרטי צוואה בפני רשות

החוק קובע כי צוואה מעין זו יכולה להיעשות הן במצבים בהם המצווה רואה עצמו מול פני המוות (חייל היוצא לקרב מסוכן), והן במצבים בהם המצווה מצוי על ערש דווי (חולה סופני). זיכרון הדברים משמש כמעין צוואה, ועל העדים לחתום על זיכרון דברים זה ולהעיד כי זהו תוכן צוואתו וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה. לאחר חתימת העדים עליהם להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה השומר על הצוואה עד למימושה. בניגוד לצוואה בעדים רגילה, בשל נסיבות החירום בהן צוואה זו נאמרת, העדים יכולים להיות זוכים בחלק מהעיזבון (הם או בני זוגם). במידה וחלף חודש ממועד כתיבת הצוואה והמצווה עדיין חי – בטלה הצוואה. 

צוואה חזותית

בשולי דברינו נוסיף כי צוואה המוקלטת בסרטון, הקרויה גם צוואה חזותית, אינה מופיעה בחוק כאחת מדרכי הצוואה הכשרות, ועל כן דינה להיפסל. בתחילת שנת 2021 הוגשה הצעת חוק להכשרת צוואות חזותיות, אולם הדבר טרם אושר. עם זאת, השימוש בהקלטה של טקס עריכת הצוואה עשוי לסייע ליורשים במידה ומתעורר וויכוח באשר לכשרות הצוואה, כך שמומלץ לתעד את הליך עריכת הצוואה למקרים עתידיים. 

צוואה פגומה

כפי שפתחנו, רצון המצווה הוא עמוד היסוד בצוואה, ואליו מצטרפים מספר יסודות אחרים אותם מפרט חוק הירושה. כאשר אחד היסודות חסרים הצוואה קרויה צוואה פגומה, ולהגדרה זו ישנם מספר השלכות אשר יפורטו בהמשך. באופן כללי מקובל לחלק את פגמי הצוואה לחמישה סוגים:

פגם במצווה:

צוואה נועדה לבטא את רצונו החופשי של המצווה, ושלו בלבד, ועל כן בכל מקרה בו מתערבים רצונות חיצוניים הרי שהצוואה נידונה להיפסל. המקרים בהם המצווה אינו כשיר לכתוב צוואה הינם רבים, ונציג בקצרה אחדים מהם:

 • המצווה היה נתון תחת השפעה בלתי הוגנת – כאשר המצווה ערך את צוואתו בזמן היותו נתון להשפעה בלתי הוגנת הרי שהצוואה אינה מביעה את רצונו החופשי ודינה להיפסל. במצבים אלה יש להוכיח כי: א. התקיימה השפעה, ב: ההשפעה הייתה בלתי הוגנת. מקובל לומר כי השפעה מותרת היא השפעה אשר מאירה את עיניו של המצווה ומסייעת לו לקבל החלטות נבונות יותר, ואילו השפעה בלתי הוגנת דורסת את רצונו של המצווה וכופפת אותו בפני רצון חיצוני. 
 • המצווה היה נתון תחת הזיות ותעתועים – החוק קובע כי "צוואה שנעשתה… בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה". באופן כללי בוחן בית המשפט האם המצווה הבין את ההשלכות של צוואתו, היה מודע להיקף ממונו, הכיר בפעולותיו וכדו'.  

המצווה לא היה כשיר לכתוב צוואה – ישנם מקרים בהם המצווה אינו כשיר לכתוב צוואה, למשל כאשר המצווה הינו קטין או פסול דין. במצבים אלה לא ניתן להתייחס למסמך שלפנינו כצוואה ודינה להיפסל. 

פגם בצוואה: 

כאשר גוף הצוואה אינו מכיל את כלל המרכיבים הנדרשים בחוק, הצוואה מוגדרת כצוואה פגומה והיא עשויה להיפסל (באופן מוחלט או באופן חלקי). פגמים נפוצים בגוף הצוואה יכולים להיות למשל:

 • פגם בתאריך.
 • פגם בחתימתם של העדים.
 • שגיאות כתיב או טעויות בשמות או תוכן הצוואה.
 • צוואה המכילה הוראות שאינן ברורות.


פגם בעדים:

חתימתם של העדים הינה דבר מהותי בצוואה מהסוג הראשון, ועל כן צוואה אשר חתומים עליה עדים שאינם כשרים על פי רוב נפסלת. עדים עשויים להיפסל מהטעמים הבאים:

 • עד קטין (מתחת גיל 18)
 • עד פסול דין (הגדרה משפטית המוחלת על אנשים אשר בית המשפט קבע כי הם אינם יכולים לקבל החלטות באופן עצמאי).
 • עד אשר מוגדר כזוכה על פי הצוואה (הוא או בן זוגו).
 • עד אשר לקח חלק בעריכת הצוואה.

פגם בתוכן:

רצונו של בית המשפט לאפשר לכל אדם לכתוב כרצונו בצוואתו הינו רחב מאד באופן יחסי, אולם גם חופש זה מוגבל בגבולות מסוימים. צוואה המכילה הוראות שאינן מוסריות או שאינן חוקיות, אינה יכולה לקבל את אישורו של בית המשפט ודינה להיפסל (באופן מלא או באופן חלקי). כמו כן, צוואה המכילה הוראות שאינן ניתנות לביצוע מוגדרת אף היא כצוואה פסולה.

פגם מהותי ופגם צורני:

את הפגמים הקיימים בצוואות ניתן לחלק לשני סוגים: פגם מהותי ופגם צורני. פגם מהותי מתייחס לפגמים הנוגעים לליבה של הצוואה, בהתאם לסוג הצוואה מארבעת הסוגים. חוק הירושה מפרט אילו דברים מוגדרים כמהותיים בכל סוג צוואה, למשל חתימת העדים בצוואה בעדים, הצהרת המצווה כי זוהי צוואתו, כתב ידו של המצווה בצוואה בכתב יד וכדו'. כאשר אחד הדברים המהותיים בצוואה פגום – הרי שלא ניתן כלל לכנות מסמך זה בשם צוואה ודינו להיפסל.

כאשר הצוואה מכילה פגמים צורניים, כגון פגם בשמות האנשים, שגיאות כתיב, פגם בתאריך וכדו', הרי שזוהי צוואה פגומה, אולם צוואה אשר ניתן להכשיר אותה כפי שנרחיב בהמשך. 

פגם ביורשים:

ישנם מקרים נדירים בהם היורשים עצמם אסורים לרשת על פי החוק, מצב המבטל את הוראות הצוואה. מצבים מעין אלה מתרחשים כאשר הזוכים בירושה מואשמים בהריגת המצווה או בניסיון להשמיד או להסתיר את צוואתו. מצבים אלה שוללים מהיורשים את זכותם לרשת, וחלקם בעיזבון בטל.

מעוניינים בייעוץ ראשוני ללא עלות?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

התנגדות לקיום צוואה

במידה ואחד היורשים (או הנהנים) סבור כי הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה – הן בשל העובדה שזוהי אינה צוואתו, או בשל העובדה שהמצווה כתב צוואה אחרת לאחר צוואה זו, או בשל כך שהמצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת בעת עריכת צוואתו – על המתנגד להגיש בקשת התנגדות למתן צו קיום צוואה. בבקשה זו על היורש לנמק את התנגדותו ולהביא לה סימוכין במידת האפשר. במצבים מעין אלה מומלץ להתייעץ עם עורך דין צוואות וירושות המתמחה בדיוק בנושאים אלה, ויכול לסייע לחדד את הטענות ולהביא את המסמכים הרלוונטיים מהר יותר.
תיקון צוואה פגומה - ראינו לעיל כי ישנם מצבים בהם צוואה פגומה נפסלת לחלוטין וישנם מקרים בהם היא ניתנת לתיקון. היסוד לתיקון צוואות מונח בסעיף 25 של חוק הירושה הקובע כי "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים..."

על מנת שבית המשפט יוכל לקיים צוואה פגומה נדרשים להתקיים שלושה תנאים:

 1. "התקיימו מרכיבי היסוד של הצוואה" – אותם יסודות שמנינו בקצרה לעיל, ומפורטים בהרחבה בחוק הירושה.
 2. "ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי" – בית המשפט אינו חושד שמעורבים פה כוחות חיצוניים אשר השפיעו על רצונו של המצווה.

בית המשפט יודע בוודאות את רצונו האמיתי של המצווה – אף אם נניח כי הצוואה אינה משקפת בדיוק את רצון המצווה (עקב הפגם שנפל בה), על בית המשפט להיות בטוח שתיקון הטעות תואם לרצונו של המצווה. למשל, במידה ושמו של אחד היורשים פגום – על בית המשפט לוודא כי תיקון השם יעביר את העיזבון לידי היורש הנכון, ולא חלילה שהתיקון ישבש את רצון המצווה.

משמעות הגדרת צוואה כצוואה פגומה

לעיל ראינו כי ישנן צוואות פגומות הניתנות לתיקון על ידי בית המשפט, אם כן, למה הן מוגדרות כצוואות פגומות? הגדרת צוואה כצוואה פגומה הינה פעולה בעלת מספר השלכות, כאשר המרכזי שבהם הוא העברת חובת ההוכחה לידי המבקש לקיים את הצוואה:

חזקה היא בדיני צוואות כי כל צוואה היא בחזקת כשרות עד שיוכח אחרת – וחובת ההוכחה להוציא מידי חזקה זו מונחת על כתפי המבקש לערער על קיום הצוואה. כאשר הצוואה מוגדרת כצוואה פגומה, הרי שנטל ההוכחה עובר לכתפיו של המבקש לקיימה, ועליו להוכיח כי הצוואה משקפת את רצון המצווה, וכי ניתן לדעת בוודאות את רצונו האמיתי והמקורי של המצווה על מנת לקיים את הצוואה. 

מה עושים כאשר צוואה נפסלת

מכל האמור לעיל עולה כי קיימות שלוש אפשרויות להתמודד עם צוואה פגומה:

 1. תיקון הפגם וקיום הצוואה בשלמותה תוך התגברות על הפגמים.
 2. ביטול ההוראות הבעייתיות בצוואה וקיום יתר הצוואה. בנוגע לעיזבון האמור בהוראות הבעייתיות – לעיתים הוא מחולק בין יתר היורשים על פי דין (קרובי משפחתו של המנוח), ולעיתים הוא מחולק בין יתר זוכי הצוואה, והדבר נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.
 3. ביטול הצוואה כולה – במצבים אלה חוזרים לצוואה הקודמת של המצווה, ובהעדר צוואה מחלקים את רכושו על פי הכתוב בחוק הירושה, כמו אדם שנפטר ללא צוואה.

לסיכום

האם כדאי לכתוב צוואה באופן עצמאי או באמצעות עורך דין צוואות וירושות

אנשים רבים שואלים האם כדאי להסתייע בעורך דין צוואות וירושות, או שמא עריכת צוואה היא דבר פשוט אשר ניתן לכתוב באופן עצמאי. במאמר זה הראנו את קצה קצהו של עולם הצוואות, עולם רחב ומורכב עד מאד. ישנם מספר יתרונות לשימוש בעורך דין צוואות וירושות ונזכיר את המרכזיים שבהם:

 • עורך הדין יודע אילו הוראות הינן בעייתיות על פי החוק ויכול לסייע לכם להימנע מהכנסת הוראות אלה בצוואתכם. 
 • עורך דין צוואות וירושות יכול לסייע לכם לבטא את רצונכם באופן המדויק ביותר, ולמנוע מצבים בהם מימוש הצוואה אינו תואם למימוש רצונכם בגלל בעיות של ניסוח או מונחים משפטיים שאינם במקום.
 • על מנת לסגור כל אפשרות עתידית של ערעור על כשרות צוואתכם ניתן לבקש מעורך הדין עצות שונות לחיזוק אמינות הצוואה, כגון צילום הליך עריכת הצוואה במצלמת ווידאו, הכנסת הסברים קצרים בהוראות רגישות, וכדו'. עורך הדין לענייני צוואות וירושות יסייע לכם להבטיח כי צוואתכם תעמוד בפני כל ניסיון ערעור, וכי לא ניתן יהיה לפגום בצוואתכם בשום דרך.