לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

עריכת צוואה

כל אדם יכול להביע את רצונו שייעשה בנכסיו לאחר מותו ולכתוב זאת בצוואתו. החשיבות העצומה הגלומה במסמך זה מעניקה לטקס עריכת הצוואה מעמד כמעט מקודש. הצוואה מבטאת את רצונו הכנה והעמוק ביותר של האדם, ועל כן עריכת הצוואה דורשת יישוב הדעת ומחשבה רבה בכל פרט. במאמר זה נתייחס להיבטים שונים בעריכת הצוואה – כיצד עורכים צוואה? באילו דרכים ניתן לערוך צוואה? כמה עולה לערוך צוואה ועוד.

ממה מורכבת צוואה

תוכן הצוואה משתנה מאדם לאדם, אולם כל צוואה צריכה להכיל מספר פרטים יסודיים על מנת להיחשב לצוואה שלמה. בין הפרטים ניתן למנות:

 • מועד עריכת הצוואה.
 • שם המוריש וחתימתו.
 • שמות היורשים.
 • פרטי החלוקה.
 • תנאים והגבלות (במידה ויש).

כמובן שפרטים אלה משתנים במידה רבה בהתאם לסוג הצוואה ולתוכנה, אולם דומה שאלה יסודות הקיימים בכל צוואה, ובהעדרם הצוואה עלולה להיפסל.

עריכת צוואה
עריכת צוואה

מהן הדרכים לעריכת צוואה

חוק הירושה מונה ארבע דרכים לעריכת צוואה:

צוואה בעדים

בצוואה בעדים מציג המצווה את צוואתו בפני שני עדים כשרים, וחותם בפניהם כי זוהי צוואתו. לאחר מכן חותמים העדים על הצוואה, ומאשרים בחתימתם כי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו.

צוואה בכתב יד

בצוואה בכתב יד על המצווה לכתוב את צוואתו כולה בכתב ידו בלבד. עריכת צוואה מסוג זה אינה דורשת גורם חיצוני אשר יאשר את הצוואה, ומשכך צוואה זו חלשה וניתן לערער עליה בקלות יחסית.

צוואה בפני רשות

בצוואה בפני רשות מציג המצווה את צוואתו בפני רשות משפטית, והרשות מאשרת כי זוהי אכן צוואתו וכי הוא הצהיר על כך בפניהם. הרשויות המותרות לכך הינן: שופט או רשם בית המשפט, חבר בית דין רבני, עורך דין נוטריון או רשם הירושה. את הצוואה ניתן להציג בפני הרשות באופן מילולי או באופן מודפס.

צוואה בעל פה

בצוואה בעל פה אומר המצווה את צוואתו בפני שני עדים באופן מילולי, והם רושמים את דבריו בהזדמנות הראשונה ומפקידים את צוואתו אצל רשם הירושה. צוואה מסוג זה נעשית רק במצבי קיצון בהם המצווה מרגיש כי הוא עומד בפני סכנה גדולה ("רואה עצמו מול פני המוות"), או שהוא חולה אנוש ("שכיב מרע").

טיפים לעריכת צוואה

1. צלמו את טקס עריכת הצוואה

צוואה מצולמת אינה צוואה קבילה בפני עצמה, היות והיא אינה אחת מן הדרכים הכשרות שהצגנו לעיל. עם זאת, מומלץ לצלם את טקס עריכת הצוואה על מנת לחזק את תוקפה ואמינותה, ולהוכיח בבוא העת כי זוהי אכן צוואתכם, וכי חתמתם עליה במודעות גמורה.

2. הסבירו בקצרה את ההוראות הטעונות

ראשית נאמר כי כל אדם רשאי לצוות בצוואתו ככל העולה על רוחו, ואינכם צריכים לשכנע איש באשר להחלטותיכם. עם זאת, מומלץ להוסיף הסברים קצרים אשר יעידו כי פעלתם בשיקול דעת וכי הייתם במצב כשיר לצוות בעת עריכת הצוואה. נדגיש, בית המשפט אינו צריך להשתכנע בצדקת טענתכם, אלא להתרשם שפעלתם מתוך רצונכם הכנה והאמיתי.

3. צרפו חוות דעת רפואית

מומלץ להוציא חוות דעת רפואית מרופא פסיכיאטר או פסיכולוג סמוך למועד עריכת הצוואה. אישור זה יהווה אסמכתא רשמית לכך שפעלתם מתוך מצב של כשירות מנטלית וקוגניטיבית, וימנע כל אפשרות של ערעור עתידי על צוואתכם בטענה שלא הייתם כשירים לצוות.

4. נסו לצפות מגוון תרחישים רחב ככל האפשר

זרמי החיים מזמנים בפנינו אינספור תרחישים שונים ומשונים, ולא ניתן לצפות כל שינוי עתידי. עם זאת, נסו בעריכת צוואתכם להתייחס למגוון תרחישים רחב עד כמה שניתן, ופרטו מה לעשות בכל מקרה ומקרה. השתדלו להתייחס למצבים בהם שווי הנכסים משתנה, או שההרכב המשפחתי מתפתח ומשתנה במשך השנים. הגדרת יורש אחר יורש (יורש אשר יורש את העיזבון במידה והיורש הראשון נפטר בטרם מות המצווה) הינה דוגמה אחת מיני רבות לניסיון לכסות תרחישים רבים ככל האפשר.

5. הפקידו את צוואתכם אצל רשם הירושה

לאחר עריכת הצוואה, ניתן לשמור את הצוואה בכל מקום בו אתם חפצים. עם זאת, אנשים רבים בוחרים לשמור את צוואתם אצל רשם הירושה, גוף המצוי תחת משרד המשפטים האמון על תחום הירושות בישראל. רשם הירושה מציע שירות שמירת צוואה בעלות של 106 ₪, ללא תלות במשך זמן ההפקדה או במספר התיקונים הנעשים בה עם השנים. השימוש בשירותיו של רשם הירושה מעניקה שני יתרונות משמעותיים:

1. מניעת כפילויות

לעיתים לאורך השנים נכתבות מספר צוואות, ולאחר מות המצווה מוצגות שתי צוואות אשר כל אחת סותרת את רעותה. המורכבות המשפטית הזו יכולה להיחסך על ידי הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה, מכיוון שלא ניתן להפקיד יותר מצוואה אחת לכל אדם.

2. הגנה מפני אובדן או הסתרה

לעיתים קרובות חולפות שנים רבות בין מועד עריכת הצוואה לבין מועד מימושה. בשנים אלה עשויים להתרחש אסונות רבים (שריפה, הצפה וכדו'), העלולים לפגוע במסמך הצוואה. בנוסף, הפקדת הצוואה אצל רשם הירושה מבטיחה שלא ייעשו ניסיונות להסתרת הצוואה – פעולה המוגדרת כעבירה פלילית בעיני החוק.

6. נסחו את הצוואה באמצעות עורך דין

האותנטיות והפשטות משמעותיים מאד בעריכת צוואה, אולם נראה כי היתרונות שבניסוח הצוואה יחד עם עורך דין עולים על החסרונות, ולהלן נציג מספר יתרונות מרכזיים:

 • לעיתים קרובות עריכת הצוואה מתעדפת יורשים מסוימים על פני יורשים אחרים. מצב זה מוביל לכך שלעיתים קרובות מוגשות התנגדויות לקיום הצוואה מצדם של היורשים המודרים. השימוש בניסוחו של עורך הדין מסייע להגן על הצוואה מפני תקיפות עתידיות.
 • לעיתים ישנו פער בין רצונכם, לבין האמור בצוואתכם. פער זה עשוי לנבוע למשל משימוש במושגים לא מדויקים, כך שמימוש הצוואה לא יהיה תואם לכוונת המחבר. התייעצות עם עורך דין לפני עריכת הצוואה עשוי לסייע לדייק את ניסוח הצוואה, ולהבטיח כי הצוואה תמומש בהתאמה מלאה לרצון המצווה.
 • עורך הדין יכול לשתף אתכם מניסיונו העשיר בסעיפים אשר כדאי להכניס בצוואה, ולהתחשב בתרחישים מסוימים העשויים להתרחש בעתיד.
 • ישנן הוראות אשר אינן חוקיות ודינן להתבטל. התייעצות מוקדמת עם עורך דין בטרם עריכת הצוואה תסייע לכם להימנע מסעיפים אלה, ותעזור לכם לערוך צוואה אשר תקוים במלואה.

האם עריכת צוואה היא דבר נכון?

כאשר אדם נפטר ללא צוואה מחולק רכושו על פי החלוקה הכתובה בחוק הירושה. חלוקה זו מתבססת על קרבת משפחה מדרגות שונות, ומחלקת את נכסי העיזבון באופן הוגן למדי. עם זאת, פעמים רבות החיים מורכבים יותר, וישנו צורך בחלוקה שונה וייחודית התואמת את הנסיבות המיוחדות בחיי המצווה. נביא שלוש דוגמאות קצרות לכך:

 1. כאשר אחד הילדים הינו סיעודי, או זקוק לקצבה ותמיכה יותר מיתר האחים, על המצווה לכתוב צוואה בה יוכנסו ההוראות המתאימות המתעדפות את האח הנזקק.
 2. במידה והמצווה מבקש להדיר את אחד היורשים מנכסיו (הדרה מוחלטת או הדרה חלקית) עליו להכניס זאת לצוואתו.
 3. ישנם מקרים בהם המצווה מבקש להעביר נכס מסוים לידי יורש ספציפי, למשל יורש היודע לנהל את העסק של המצווה יקבל את העסק בירושה, ואילו יתר האחים יקבלו נכסים אחרים וכדו'.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

המדריך לכתיבת צוואה

המדריך לכתיבת צוואה גם אם אתם עדיין צעירים ובריאים, חשוב להכין צוואה כך שאם חס וחלילה דבר מה יתרחש, כל עניין הירושה יהיה מוסדר. בצוואה