לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

סוגי צוואות

רצון האדם מקבל חופש נרחב בעולם הצוואות, חופש המתבטא בעיקרון הקרוי "עיקרון חופש הציווי". עיקרון זה מבטא את רצונו של החוק לאפשר לאדם לומר ככל העולה על רוחו בצוואתו, ולקבוע כרצונו כיצד יחולק רכושו לאחר מותו (כמעט ללא הגבלה). החוק מבקש לאפשר למצווה להביע את רצונו במגוון דרכים, ועל כן מכיר הוא במספר סוגי צוואות הכשרות בעיניו. במאמר זה נסקור את סוגי הצוואות המנויות בחוק, ונתייחס למספר סוגי צוואות נוספים.

סוגי הצוואות המנויות בחוק

חוק הירושה בסעיף 18 מונה ארבעה סוגי צוואות: "צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל-פה". להלן נרחיב מעט בכל אחד מסוגי הצוואה.

צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד, כשמה כן היא, היא צוואה הנעשית בכתב ידו של המצווה בלבד, ללא תוספות מודפסות כלל. תוכן הצוואה צריך להיות בכתב ידו של המצווה, וישנו מקרה מפורסם הקרוי "מקרה נקדימון", העוסק באדם אשר היה רגיל כל חייו להכתיב לאשתו, אשר ביקש ממנה לכתוב את צוואתו בכתב ידה, ובית המשפט פסק כי כתב היד צריך להיות של המצווה דווקא, והיות וחסר מרכיב זה הצוואה בטלה.

סוגי צוואות
סוגי צוואות

יתרונותיה וחסרונותיה של צוואה בכתב

היתרון המרכזי של סוג צוואה זה הינו בכך שהוא מאפשר למצווה לערוך את צוואתו ללא מעורבות של גורם חיצוני כלשהו, והוא יכול לומר את אשר על ליבו בחופשיות. מנגד, העדרו של אימות הצוואה על ידי גורם חיצוני מביא את בית המשפט לחשוד בצוואות מסוג זה שהן מזויפות, ועל כן קל באופן יחסי לערער על צוואות אלה. צוואה בכתב יד בניסוח עצמאי אינה עולה כסף כלל.

צוואה בעדים

צוואה בעדים הינה הצוואה המוכרת ביותר מבין ארבעת סוגי הצוואות, ויש לכך מספר סיבות. בצוואה מסוג זה המצווה מציג את צוואתו בפני שני עדים כשרים וחותם עליה בפניהם, ולאחר מכן הם חותמים על מסמך הצוואה ומאשרים כי המצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו וחתם בפניהם.

יתרונותיה וחסרונותיה של צוואה בעדים

צוואה בעדים אמנם דורשת גורם חיצוני (שני עדים כשרים), אולם דווקא בשל כך היא חזקה יותר באופן משמעותי מסוג הצוואה הקודם שהזכרנו – צוואה בכתב יד. בית המשפט מתייחס לעריכת הצוואה בכובד ראש יותר, היות ועומדים מולו שני עדים המעידים על כשרות הצוואה, וכן יכול הוא לשאול אותם שאלות שונות. גם צוואה בעדים אינה עולה כסף במידה והיא נעשית בניסוח עצמאי.

אילו עדים כשרים לצוואה בעדים?

צוואה בעדים מצריכה שני עדים כשרים – קרי בגירים מעל גיל 18, ושאינם מוגדרים כפסולי דין. בנוסף, על העדים להיות ניטרליים, ועל כן אסור לעדים להיות נהנים מהצוואה – הם או בני זוגם. על שני העדים לחתום במעמד אחד, היות והחתימה של כל אחד מהם מעידה במובן מסוים גם על חתימת רעהו.

אנשים רבים מבקשים לצרף עורך דין המתמחה בענייני ירושות לשמש כעד בצוואתם, מכיוון שחתימתו של אדם אשר מתמחה בתחום זה מעניקה אמינות גדולה יותר לצוואה. הדבר אינו נובע מאפליה חלילה, אלא מההנחה הפשוטה שעורך דין המתמצא בנבכי החוק יידע לזהות אדם שאינו כשיר לצוות, ויידע להבדיל בין צוואה המבטאת את רצונו החופשי של המצווה לבין צוואה הנכתבת משיקולים זרים.

יסודותיה של הצוואה בעדים

מלשון החוק עולים מספר יסודות הנדרשים לקיום צוואה בעדים. לא נרחיב אודות כל יסוד ונזכיר אותם בקצרה:

 • הצוואה צריכה להכיל תאריך.
 • הצוואה צריכה להיות חתומה על ידי המצווה בפני העדים.
 • הצוואה צריכה להיות מאושרת על ידי שני העדים שזו צוואת המצווה, ושהיא נערכה תחת רצונו החופשי והעצמאי בלבד.
 • העדים מאשרים את כל הנ"ל על גבי הצוואה עצמה.
 • הצוואה צריכה להיות כתובה (לא מילולית או מוקלטת).

כמובן שניתן לדוש רבות בכל יסוד ויסוד, אולם אנו מבקשים לסקור את מגוון סוגי הצוואות, ועל כן לא נעמיק יתר על המידה.

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות מאפשרת לכל אדם להציג את צוואתו בפני רשות משפטית, והיא מאשרת ומעניקה תוקף לצוואה. הרשויות המוסמכות לכך על פי החוק הינן:

 • שופט בית המשפט.
 • רשם בית המשפט.
 • חבר בית דין רבני.
 • עורך דין נוטריון.
 • הרשם לענייני ירושה.

את הצוואה ניתן לומר בפני הרשות באופן מילולי או להציגה ככתובה ולהקריא אותה בפני הרשות. חשוב לשים לב לכך שהרשות מהווה בסוג צוואה זה כמעין עדים המעידים על כך שזוהי אכן צוואת המצווה, אולם הרשות אינה מבטיחה שהצוואה כשרה או שהוראותיה חוקיות.

יתרונותיה וחסרונותיה של צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות נחשבת לצוואה החזקה ביותר מבין כלל סוגי הצוואות, היות והיא קיבלה אישור מגוף רשמי לכך שזוהי צוואת המצווה, ולכך שהמצווה היה במצב כשיר לצוות בעת עריכת צוואתו. יתרון נוסף בצוואה מסוג זה הינו שהיא אינה דורשת מהמצווה לחפש אחר אנשים שהוא מכיר אשר ישמשו כעדים, מצב העשוי להיות מורכב במקרים בהם הצוואה מכילה הוראות רגישות. עריכת צוואה בפני רשות הינה פעולה הכרוכה בתשלום אגרה של 235 ₪ (243 ₪ במקרה של עורך דין נוטריון).

צוואה בעל פה

סוג הצוואה האחרון האמור בחוק הוא צוואה בעל פה הקרויה גם צוואת שכיב מרע. צוואה זו יכולה להיעשות רק כשהמצווה נתון במצב של ערש דווי (חולה במצב קשה) או שהוא רואה עצמו מול פני המוות (רואה עצמו מול סכנה גדולה). בצוואה מסוג זה המצווה אומר את צוואתו באופן מילולי לשני עדים, והללו רושמים את דבריו מהר ככל הניתן בזיכרון דברים, ומפקידים מסמך זה אצל הרשם לענייני ירושה. עקב נסיבות החירום של צוואה זו מותר לעדים להיות נהנים מהצוואה.

יתרונותיה וחסרונותיה של צוואה בעל פה

כפי שציינו, צוואה בעל פה הינה צוואה הנעשית בנסיבות חירום בלבד, ובכל מצב אחר סוג צוואה זה אינו קביל. היסודות המעורערים של הצוואה מביאים לכך שהיא נחשבת לחלשה מאד בעיני בית המשפט, וכל חשד קל לזיוף עשוי להביא לפסילתה. הפקדת זיכרון הדברים אצל רשם הירושה הינה פעולה הכרוכה בתשלום אשר עלותה 109 ₪.

סוגי צוואות נוספים

החוק מציג ארבעה סוגי צוואות, אשר בפרטיהן הרחבנו לעיל. עם זאת, קיימים עוד שני סוגי צוואות, אשר אינן מקבלות קטגוריה בפני עצמן בלשון החוק, אולם מן הראוי להרחיב מעט עליהן:

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה צוואה מאוחדת לשני בני זוג כאשר הוראות כל צד נשענות על הוראותיו של הצד השני. האופן המקובל לעריכת צוואה מסוג זה הינה לקבוע כי לאחר מות בן הזוג הראשון יועבר רכושם המשותף לידי בן הזוג הנותר, ולאחר מות בן הזוג השני יחולק רכושם בהתאם לאמור בצוואה. לצוואה מסוג זה קיימים שני מניעים נפוצים:

 1. להבטיח כי בן הזוג הנותר יוכל לחיות את שארית חייו בכבוד ובביטחון כלכלי.
 2. במקרים בהם בני הזוג נשואים בנישואין שניים ולכל אחד קיימים יורשים אחרים, צוואה מסוג זה נועדה להבטיח כי לאחר מות בן הזוג הראשון, בן הזוג הנותר לא יעביר את כל רכושם המשותף לידי יורשיו שלו בלבד. במצבים אלה על בני הזוג לציין בצוואה שלא ניתן לשנות את הוראותיה לאחר מות בן הזוג הראשון.

צוואה הדדית יכולה להיעשות בכל אחת משלושת הדרכים הראשונות שהצגנו לעיל (בכתב יד, בפני עדים או בפני רשות).

צוואה חזותית

צוואה אשר מוקלטת ומוסרטת בלבד אך אינה כתובה קרויה צוואה חזותית. צוואה זו אינה מוכרת בחוק כצוואה כשרה ועל כן לא ניתן לקיים את הוראות המצווה בהסתמך על צוואה מסוג זה בלבד. עם זאת, עורכי דין רבים ממליצים לתעד את טקס עריכת הצוואה בכדי להבטיח כי לא ניתן יהיה לערער על תקפות ואמינות צוואתכם בעתיד.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

סוגי צוואות

סוגי צוואות במדינת ישראל קיימים מספר סוגי צוואות, כשלכל אחת מהן יש פרוטוקול ותוקף אחר. לפני עריכת צוואה שלכם או של קרובי משפחה כדאי לקרוא

צוואה הדדית

צוואה הינה מסמך בה יכול האדם לומר את אשר על ליבו ולחלק את רכושו כראות עיניו. עריכת צוואה הדדית של שני בני הזוג יחד, מביעה

צוואה בלתי חוקית

כל אדם רשאי לקבוע את חלוקת רכושו באופן הרצוי בעיניו לאחר מותו, ולעשות זאת בחופשיות כמעט מוחלטת. עם זאת, קיימות מספר הגבלות התוחמות חופש זה,