לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו:

התנגדות לצוואה

לעיתים קרובות, ההוראות הכתובות בצוואה מיטיבות עם אדם אחד, על חשבונו של אדם אחר. מציאות זו מובילה יורשים רבים להגיש בקשה להתנגדות לצוואה, תוך שימוש בעילות התנגדות שונות. במאמר זה נדבר בקצרה אודות העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה, כיצד מגישים התנגדות זו, ונרחיב מעט אודות פרטים שונים הנוגעים לה. 

מהן העילות הנפוצות להתנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה עקב טענה שהמצווה אינו כשיר לצוות

כאשר המצווה היה נתון להזיות, או שהיה נתון במצב נפשי-קוגניטיבי שאינו מאפשר לו לבטא את רצונו באופן מלא, הרי שהוא מצוי במצב שאינו כשיר לצוות, וכל צוואה הנכתבת במצב זה אינה צוואה וממילא דינה להיבטל.

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה עקב השפעה שאינה הוגנת

עמוד היסוד של הצוואה הוא רצונו החופשי והעצמאי של המצווה בלבד. כאשר מופעלים על המצווה לחצים שאינם הוגנים המשפיעים על תוכן צוואתו, הרי שצוואתו אינה מבטאת את רצונו שלו וממילא היא אינה כשרה. ניתן להגיש התנגדות לצוואה בטענה שהמצווה היה נתון להשפעה שאינה הוגנת, ועל בית המשפט להכריע:
א. האם התקיימה השפעה.
ב. האם השפעה זו הייתה השפעה שאינה הוגנת.
קצרה כאן היריעה מלהרחיב בגבול הדק שבין השפעה מותרת להשפעה שאינה הוגנת, וכתבנו כאן בקיצור בלבד.

התנגדות לצוואה בטענה שהצוואה פגומה

כאשר צוואה מכילה פגמים שונים היא מוגדרת כצוואה פגומה, מצב העשוי להביא לפסילת הצוואה באופן חלקי או באופן מלא. בית המשפט נדרש להכריע האם הפגמים הינם פגמים מהותיים או פגמים צורניים בלבד, ולהמשיך את תהליך מימוש הצוואה בהתאם.

התנגדות לצוואה עקב מעורבות אחד היורשים

החוק רואה בחומרה רבה את מעורבותם של היורשים בהליך עריכת הצוואה, ואוסר מעורבות זו מכל וכל. אחת ההתנגדויות הנפוצות ביותר לקיום צוואות הינה בטענה שאחד היורשים היה מעורב בעריכת הצוואה – הן בשלב העריכה והן בכל שלב אחר.
חשוב לדעת כי בית המשפט רואה בחומרה רבה את המעורבות עצמה, ואין צורך להוכיח כי מעורבות היורש גרמה לשינוי כלשהו בהוראות הצוואה בכדי להביא לפסילתה.

כיצד מגישים התנגדות לצוואה

הליך קיום צוואה

על מנת להתחיל בהליך מימוש צוואה, על אחד היורשים לשלוח בקשה לרשם הירושה לקבלת צו קיום צוואה. בכדי להנפיק צו זה, מפרסם רשם הירושה בעיתונות את פרטי הבקשה, ומאפשר לכל מי שמבקש להגיש התנגדות לצוואה לעשות זאת בתוך 14 ימים מיום פרסום המודעה. במקביל מעביר הרשם את פרטי הבקשה לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. במידה ולא הוגשה כל התנגדות, והיועץ המשפטי לא ראה לנכון להתערב בבקשה – מעביר הרשם את צו קיום הצוואה לידי המבקש.

הגשת התנגדות לצוואה

את הבקשה להתנגדות לצוואה ניתן להגיש באופן מקוון באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה, או באמצעות הגעה פיזית לעמדות קבלת הקהל של הרשם במקום מגוריו של המנוח. יחד עם הבקשה יש לצרף מספר מסמכים אשר יפורטו בהמשך.

מהו הזמן להגשת התנגדות לצוואה?

כפי שציינו, הזמן להגשת התנגדות לצוואה הינו בתוך 14 ימים ממועד פרסום המודעה בעיתונות. באופן עקרוני ניתן להגיש בקשה להתנגדות לצוואה רק לאחר שליחת בקשה למתן צו קיום צוואה, וכל עוד לא הונפק צו זה. בנסיבות מסוימות ניתן להגיש התנגדות לצוואה גם לאחר 14 הימים המוקצבים לכך, אולם ככל שמשך השיהוי גדול יותר כך קטנים הסיכויים שבית המשפט יקבל את ההתנגדות.

עלותה של הגשת התנגדות לצוואה

הגשת בקשה להתנגדות לצוואה הינה פעולה הכרוכה באגרה העומדת על כ-986 ₪. את התשלום ניתן לבצע באופן מקוון באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, באמצעות בנק הדואר או באמצעות עמדות התשלום האוטומטיות בסניפי קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
כמובן שמחיר זה מתייחס להגשת בקשה באופן עצמאי, ובהגשת התנגדות לצוואה באמצעות עורך דין הדבר יהיה יקר יותר בהתאם לרמת המורכבות של המקרה.

אילו מסמכים יש לצרף להתנגדות לצוואה

על המתנגד לשלוח את הפרטים הבאים:

  • קבלה המעידה על תשלום דמי האגרה.
  • שמו ומספר תעודת הזהות של המתנגד.
  • שמו ומספר תעודת הזהות של המנוח.
  • שמותם ומספר תעודת הזהות של כל היורשים הכתובים בצוואה.
  • הסבר מנומק (תוך צירוף המסמכים הרלוונטיים) להתנגדות.
  • תצהיר חתום על ידי עורך דין התומך בעובדות הנטענות בהתנגדות לצוואה.
  • ייפוי כוח (במידה והמתנגד מיוצג על ידי עורך דין)

האם ניתן להתנגד גם לאחר מתן צו קיום צוואה

כאמור לעיל, ניתן להתנגד לצוואה רק בטרם ניתן צו קיום צוואה. לאחר מתן צו זה, ניתן להגיש בקשה לביטול או תיקון צו קיום הצוואה, אולם בקשה זו הינה מורכבת יותר, היות והעיזבון כבר חולק, וביטול החלוקה הינה פעולה בעלת השלכות גדולות יותר ממניעת החלוקה מלכתחילה.

מה קורה כאשר ההתנגדות לצוואה מתקבלת

כאשר ההתנגדות לצוואה הצליחה, הפסיקה תלויה בעילת ההתנגדות – במידה והצוואה כולה נידונה להיפסל הרי שמתייחסים למקרה כאילו לא נכתבה הצוואה הפסולה מעולם, וחוזרים לצוואה הקודמת. במידה וזוהי צוואתו הראשונה של המנוח מחלקים את רכושו בהתאם לחלוקה הכתובה בחוק הירושה.
כאשר הצוואה מתבטלת באופן חלקי בלבד, מקיימים את יתר ההוראות הכתובות בצוואה, ומחלקים את האמור בהוראות הפסולות בין יתר הזוכים או היורשים.

על מי מוטלת חובת ההוכחה?

כלל יסוד בדיני צוואה הוא כי כל צוואה היא בחזקת כשרות, וכל אדם בחזקת כשיר לצוות, עד שיוכח אחרת. עולה מכך, שחובת ההוכחה מוטלת על כתפי המערער בלבד, ועליו להוכיח את טענתו באשר לאי כשירותו של המצווה או אי כשירותה של הצוואה.
עם זאת, במקרים בהם הצוואה מוגדרת כצוואה פגומה, נטל ההוכחה עובר מכתפי המערער לכתפי המבקש לקיימה, ועליו להוכיח כי הצוואה כשרה וניתן לקיימה על אף הפגמים המצויים בה. היקף ההוכחות הנדרש משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לרמת הבטחון שיש לבית המשפט בנוגע לכשרות הצוואה, ובהתאם לנסיבות המקרה השונות.

האם כדאי להגיש התנגדות לצוואה באופן עצמאי או באמצעות עורך דין

כפי שעולה מכל המאמר לעיל, הגשת התנגדות לצוואה הינה פעולה מורכבת הדורשת ידע משפטי רב. באופן עקרוני ניתן להגיש את ההתנגדות באופן עצמאי, ולבקש מעורך הדין לחתום על הטפסים העובדתיים בלבד, אולם היעזרות בעורך דין המתמצא בעולם הצוואות והירושות בכל שלבי התהליך עשויה לסייע במספר רבדים:

  • בשלב המקדים – עורך הדין יידע לכוון אתכם האם קיימת בכלל עילה להגשת ההתנגדות לצוואה. בנוסף, עורך הדין יוכל לסייע לכם למצוא את הפגמים הקיימים בצוואה, ולעזור לכם לדעת אילו נקודות לתקוף על מנת להביא לביטול הצוואה.
  • בשלב שליחת הבקשה – עורך הדין יידע להכווין אתכם אילו מסמכים עליכם לצרף לשליחת הבקשה להתנגדות, דבר אשר ימנע מבקשתכם להידחות, דבר העשוי למשוך את התהליך זמן רב. בנוסף, עורך הדין יכול להשיג לכם את המסמכים הדרושים במהירות רבה, דבר העשוי להיות קריטי בשלבים הראשונים של התהליך.
  • בשלב הדיונים – עולם הצוואות הינו מורכב ועשיר במושגים משפטיים דקים. ללא ידע משפטי ראוי אתם עלולים להתקשות לייצג את עצמכם בצורה ראויה, כך שהיעזרות בעורך דין בשלב זה היא כמעט הכרחית. כמובן שישנה עדיפות לעורך דין אחד אשר ילווה אתכם בכל התהליך מתחילתו ועד סופו.
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

מידע נוסף בנושא

צוואה הדדית

צוואה הדדית צוואה הדדית היא צוואה שנכתבה על ידי שני אנשים או יותר, בדרך כלל בין בני זוג או בין בני זוג במערך משפחתי אחר,

התנגדות לצוואה

קיימים מקרים מסויימים בהם יעלה צורך להתנגד לצו קיום צוואה. יש כמה שלבים לביצוע הליך זה, ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין התנגדות לצוואה. כדי